BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 18/4/2021, tại Hội trường tầng 11, Tòa nhà 47 -  Khách sạn Hải Âu Biên Cương, số 8 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Công ty cổ ...
Lễ chặn dòng, tích nước cụm Công trình đầu mối hồ Sông Cái - Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ

Lễ chặn dòng, tích nước cụm Công trình đầu mối hồ Sông Cái – Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ

Ngày 15/3/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN và PTNT), UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Lễ chặn dòng, tích nước cụm Công trình đầu ...
Lễ Nút cống dẫn dòng, tích nước hồ chứa Dự án Hồ chứa nước Đồng Mít

Lễ Nút cống dẫn dòng, tích nước hồ chứa Dự án Hồ chứa nước Đồng Mít

Ngày 8/3/2021, Ban Quản lý ĐT và XD Thủy lợi 7 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN và PTNT) cùng Liên danh nhà thầu thi ...
Cập nhật tiến độ thi công công trình Hồ chứa nước Đồng Mít đến tháng 2/2021

Cập nhật tiến độ thi công công trình Hồ chứa nước Đồng Mít đến tháng 2/2021

Sau 2 năm triển khai thi công, Công trình hồ chứa nước Đồng Mít đã đạt trên 75% khối lượng công việc. Đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ ...
Thủy điện Tích năng Bác Ái “Mảnh ghép cho bức tranh phát triển năng lượng tái tạo”

Thủy điện Tích năng Bác Ái “Mảnh ghép cho bức tranh phát triển năng lượng tái tạo”

Trong sự phát triển bền vững của năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng là một phần quan trọng nhằm giúp các hệ thống vận hành bình thường và ...
shares